Bilder

Et belegg blir til.

Her har vi forsøkt å vise med bilder prosessen med å legge nytt belegg i gårdsrommet.

 

Avgraving av uegnede masser

Klargjort til graving

Uegnede masser fjernes

Avgraving og fjerning av uegnede masse.

Klargjøring for belegg

Steinstøv legges, komprimeres og rettes av.

Paller med stein fordelt over hele området

Paller med stein er fordelt over plassen.

Setting og tilpassing av kantstein

Kantstein tilpasses og settes.

 

Kantstein ferdig satt

Kantstein ferdig satt med riktig høyde.

Legging av belegningsstein

Legging av belegningsstein.

Tilpassing av belegg rundt kum

 

 

ferdig-kum

Belegg ferig tilpasset.

ferdig-belegg

Ferdig lagt og fuget belegg.

puslespill

Skifer legges som et puslespill og skjæres.

ferdig-skifer

Skifer ferdig lagt og finskåret.

skifer-mot-belegg

Skifer og belegningstein sydd sammen.